Місія і цілі компанії

Місія підприємства:

 • розробка і виробництво конкурентоспроможної продукції;
 • турбота про споживача;
 • справедливе задоволення потреб своїх працівників і власників;
 • повага до людини і суспільства, увага до соціальної сфери;
 • турбота про навколишнє середовище.

Бачення "майбутнього" підприємства

Ефективне, процвітаюче та лідируюче на ринку підприємство, здатне задовольняти вимоги споживачів, яке дбає про своїх співробітників.


Основні цінності в діяльності підприємства:

 • центральна роль споживача;
 • орієнтування на результати, досягнення цілей;
 • командна робота, взаємодія та партнерство;
 • безперервне навчання;
 • позитивна гуманітарна та соціальна середа;
 • чесність і порядність, загальнолюдська і професійна етика;
 • надійність та відповідальність.

Стратегічна спрямованість підприємства:

 • нарощування цінності підприємства і його здатності створювати стійкий прибуток протягом тривалого часу;
 • утримання та постійне розширення частки ринку, швидке і гнучке реагування на зміну ринкової ситуації і діяльність конкурентів;
 • лояльність, довіра і перевага споживачів;
 • взаємовідносини із зацікавленими в діяльності підприємства сторонами, засновані на партнерстві, прозорості та справедливості, розподілі вигоди між сторонами відповідно до їхнього внеску;
 • безпечність для життя, здоров'я та екологічна безпека продукції та процесів;
 • співпраця з органами влади та управління, підтримка соціальної сфери.

Незмінні цілі підприємства в області якості:

 • відповідати вимогам і постійно підвищувати результативність системи управління якістю;
 • розуміти поточні та майбутні потреби споживачів, виконувати їх вимоги і прагнути перевершити їх очікування;
 • безперервне навчання і зростання компетентності співробітників;
 • залучення всіх співробітників у здійснення місій і досягнення цілей, в діяльність по безперервному поліпшенню;
 • взаємовигідні та партнерські відносини з постачальниками і діловими партнерами;
 • постійне поліпшення показників діяльності підприємства.